День: 31.07.2021

Экологическая экспертизаЭкологическая экспертиза

Екологічна експертиза — це встановлення відповідності запланованої чи здійснюваної господарської та іншої діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної